پایگاه خبری ایران‌دکونومی با تمرکز بر اطلاع رسانی و تحلیل اخبار حوزه اقتصاد و دیجیتال راه اندازی شده است. ما بر آنیم تا بعنوان عضو کوچکی از زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال ایران، در مسیر توسعه و رشد و بالندگی این زیست‌بوم تمام تلاش خود را به کار بگیریم، قطعا در این مسیر به همراهی و نگاه نقادانه شما عزیزان نیاز خواهیم داشت.

صاحب امتیاز: احمد عطارزاده
اشتراک گذاری : Array