ایران دکونومی: علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزارت صمت نیز با اشاره به فعالیت کمیسیون های برند و تبلیغات برند در این رویداد، اذعان داشت: «سیاستی که وزیر صمت تعیین و ابلاغ کردند تولید مبتنی بر صادرات است.» او با اشاره به این که شرکت‌های فعال عرصه دیجیتال باید تقویت شوند، گفت: «تبلیغات دیجیتالی دیگر قدیمی شده است. جای رشد دارد که بتوانیم از پلتفرم‌های داخلی استفاده کنیم.»

پرونده کامل این رویداد را در این لینک بخوانید.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array