گفتگو با امیرحسین اسدی، دبیر کمیسیون ملی برند وزارت صمت

پرونده کامل این رویداد را در این لینک بخوانید.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array