به گزارش ایران دکونومی، مودیان با مالیات صفر نیازی به مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک ندارند.

 نرخ صفر مالیات یک سیاست مالیاتی است که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود.

مالیات با نرخ صفر به معنای یک بازه زمانی است که در آن دولت برخی از فعالان اقتصادی را از پرداخت مالیات معاف می‌کند. مهمترین شرط برای استفاده از قانون مالیات با نرخ صفر، تنظیم کردن و ارسال اظهارنامه است.

قانون نرخ صفر مالیات به‌طور خاص برای حمایت از بخش تولید، جلوگیری از ورشکستگی در بخش خصوصی و بهبود شرایط اقتصادی در بخش خصوصی و بخش تولید وضع شده است.

جهانگیر رحیمی؛ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی اظهار کرد: مالیات مقطوع عملکرد 1402 مؤدیان صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی از ابتدای این هفته بارگذاری شد و به‌تدریج تا پایان این ماه و نهایتاً تا دهم مردادماه همه مالیات‌های مقطوع تعیین‌شده بارگذاری خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه برای افرادی که پیامک شده که مبلغ مالیات مقطوع به‌میزان صفر برای آن درآمد برایشان اعلام شده است، نیازی نیست که به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند، یا به کافی‌نت‌ها، یا به ادارات امور مالیاتی مراجعه بکنند و اقدام خاصی را بخواهند انجام بدهند

وی همچنین گفت: همانند دوره قبل سال 1401 برای این بخش از مؤدیان به‌صورت سیستمی برگه قطعی صفر صادر شده بود امسال هم در صورتی که مراجعه نکنند برای آن مبلغ درآمد مالیات قطعی صفر به‌صورت سیستمی صادر و در سامانه ثبت خواهد شد.

 امکان انتخاب محل هزینه کرد مالیات برای مؤدیان فراهم شد

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با مصوبه هیئت وزیران و تصویب آیین‌نامه مربوط، از سال جاری امکان انتخاب محل خرج کرد مالیات‌های پرداختی توسط پرداخت‌کنندگان مالیات فراهم شده است.

مودیان مالیاتی می‌توانند مشخص کنند که مالیات پرداختی‌شان در چه پروژه عمرانی و زیرساختی کشور مورد استفاده قرار بگیرد. به این ترتیب، بیشترین سطح روشنگری و مشارکت فعال مودی را در امور مالیاتی و تعیین محل هزینه‌کرد آن‌ها خواهیم داشت.

مؤدیان می‌توانند در زمان پرداخت مالیات خود در جریان ارائه فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم، محل خرج کرد مالیات‌های پرداختی خود را تعیین نمایند.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array