به گزارش ایران دکونومی، مددجویان کمیته امداد گاها به دلیل تاخیر در واریز مستمری از مراجع و مسئولین گلایه دارند.

تاریخ دقیق واریز مستمری تیرماه 1403 مددجویان کمیته امداد

طبق برنامه زمانبندی قرار است از روز 20 تا 31 تیر 1403، مستمری کمیته امداد و بهزیستی واریز شود.

در صورت هر گونه تغییر در زمان واریز مستمری تیر ماه کمیته امداد، خبر به روز رسانی خواهد شد.

مبلغ مستمری مددجویان کمیته امداد در سال 1403

 مستمری ۱۴۰۳ مددجویان بهزیستی و کمیته امداد به شرح زیر است:

مستمری ماهانه خانواده های تک نفر در سال ۱۴۰۳: ۷۷۰ هزار تومان + ۳۰ درصد = ۱,۰۰۱,۰۰۰ تومان

مستمری خانوار دو نفره سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون ۹۰ هزار تومان + ۳۰ درصد = ۱,۴۱۷,۰۰۰ تومان

مستمری خانوار سه نفره در سال ۱۴۰۳: یک میلیون و ۵۲۵ هزار تومان + ۳۰ درصد = ۱,۹۸۲,۵۰۰ تومان

مستمری خانوار چهار نفره در سال ۱۴۰۳: یک میلیون و ۹۶۰ + ۳۰ درصد = ۲,۵۴۸,۰۰۰ تومان

مستمری خانوار پنج نفر به بالا در سال ۱۴۰۳ : ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان + ۳۰ درصد = ۳,۱۳۳,۰۰۰ تومان

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array