به گزارش ایران دکونومی، قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز – چهارشنبه ۲۰ تیر – در حال حاضر ۳/389/600 (سه میلیون و سیصد و هشتاد و نه هزار و ششصد) تومان است.

قیمت طلا 

هر گرم طلا ۱۸ عیار، به قیمت ۳/389/6۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا ۱۸ عیار، به قیمت ۱۴/679/۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه

سکه امامی در بازار امروز به قیمت 40/203/000 تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه در بازار به قیمت ۲۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه در بازار به قیمت ۱۴/500/۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی در بازار به قیمت ۶/900/۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت سکه پارسیان 

عنوانقیمت(تومان)
سکه پارسیان ۵۰ سوت۱70/۰۰۰
سکه پارسیان ۱۰۰ سوت۳۳9/۰۰۰
سکه پارسیان ۱۵۰ سوت۵۰9/۰۰۰
سکه پارسیان ۲۰۰ سوت۶78/۰۰۰
سکه پارسیان ۲۵۰ سوت848/۰۰۰
سکه پارسیان ۳۰۰ سوت۱/018/۰۰۰
سکه پارسیان ۳۵۰ سوت۱/187/۰۰۰
سکه پارسیان ۴۰۰ سوت۱/357/۰۰۰
سکه پارسیان ۴۵۰ سوت۱/527/۰۰۰
سکه پارسیان ۵۰۰ سوت۱/696/۰۰۰
سکه پارسیان ۶۰۰ سوت۲/035/۰۰۰
سکه پارسیان ۷۰۰ سوت۲/375/۰۰۰
سکه پارسیان ۸۰۰ سوت۲/715/۰۰۰
سکه پارسیان ۹۰۰ سوت۳/054/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم۳/394/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت۳/733/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت۴/072/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت۴/412/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت۴/751/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت۵/090/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت۵/431/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت۵/771/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت۶/110/۰۰۰
سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت۶/450/۰۰۰
سکه پارسیان ۲ گرم۶/789/۰۰۰
سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت۸/487/۰۰۰
سکه پارسیان ۳ گرم۱۰/184/۰۰۰
لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array