به گزارش ایران دکونومی، حقوق تیر ماه ۱۴۰۳ بازنشستگان واریز شد. پرداخت حقوق و مستمری تیر ماه براساس حروف الفبا از بیستم تا پایان ماه انجام می‌شود.

بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی با ورود به اپلیکیشن «تأمین من» یا سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به آدرس https://es.tamin.ir و ورود به بخش «فیش حقوقی مستمری‌بگیران» و «مشاهده فیش حقوقی مستمری‌بگیران» می‌توانند فیش حقوقی خود را در ماه‌های مختلف مشاهده و چاپ نمایند.

بر اساس مصوبه دولت، تا زمان ابلاغ آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان، باید ماهانه مبلغ ده میلیون ریال بصورت علی الحساب به هر بازنشسته پرداخت شود؛ بازنشستگان ابراز امیدواری می‌کنند که این مبلغ نیز مجزا با حقوق و مستمری تیر ماه واریز شود.

جدول واریز حقوق تیرماه 1403 بازنشستگان

نام حرفتاریخ پرداخت
آ،ا۱۴۰۳/۴/۲۰
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر۱۴۰۳/۴/۲۱
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر۱۴۰۳/۴/۲۲
ب۱۴۰۳/۴/۲۳
پ، ت، ث۱۴۰۳/۴/۲۴
چ، ج، ژ، ص۱۴۰۳/۴/۲۵
ض، ز، ف۱۴۰۳/۴/۲۶
ح، همکاران بازنشسته۱۴۰۳/۴/۲۷
ق، س، ر۱۴۰۳/۴/۲۸
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات۱۴۰۳/۴/۲۹
ط،ظ،خ۱۴۰۳/۴/۲۹
گ،ل،و،ه،غ،ی،ذ،ک،د،ش۱۴۰۳/۴/۳۰
ع،ن،م، بنیاد شهید۱۴۰۳/۴/۳۱
لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array